Про нас

Громадська організація «ТУРИСТИЧНА АСОЦІАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (далі - Організація) - добровільне об'єднання фізичних осіб, створене для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб була зареэстрована 11 травня 2018 року.

Голова асоціації - Невениця Олег Ігорович
Заступник - Сімонов Андрій Леонідович

На сьогоднішній день в Організацію входять 4 члена.  

Головною метою Організації є  здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів,.  сприяння розбудові туристичної галузі у Луганської області як ключового чинника сталого розвитку та підвищення добробуту місцевих громад.

Стратегічне завдання Асоціації – гідно позиціонувати Луганщину як цікаву та варту уваги туристичну дестинацію на внутрішньому та міжнародних ринках, поширювати інформацію про принади регіону, можливості та переваги відпочинку тут, внаслідок чого відвідування області стане бажаним для багатьох потенційних гостей, а сам регіон стане відомим на наших цільових ринках та у світі як місце, яке потрібно побачити та відвідати (must see and visit).

Основними напрямами діяльності Організації є:

 • сприяння популяризації Луганської області, як туристично-привабливого міста.
 • сприяння розробленню та реалізації програм, які сприятимуть розвитку туристичної галузі як пріоритетного напрямку регіонального розвитку.
 • активізація безпосередньої участі жителів в створенні туристично-привабливого іміджу регіону, вихованню любові до історії свого регіону.
 • сприяння розвитку само зайнятості населення, як то: в туристичній галузі, розвитку народних ремесел і виготовленні сувенірної продукції, та інших пов'язаних сферах діяльності.
 • підтримка громадських ініціатив в культурній сфері міст і  регіонів та сприяння їх розвитку.
 • сприяння вдосконаленню туристичної інфраструктури Луганської області, сприяння її інвестиційному розвитку;
 • консолідація зусиль суб’єктів туристичної діяльності щодо запровадження спільних програм розбудови туристичної галузі міст та регіонів;
 • взаємодія з владними структурами та органами місцевого самоврядування щодо підтримки членів Громадської організації «ТАЛУ» та вирішення нагальних та проблемних питань;
 • представлення інтересів членів Громадської організації «ТАЛУ» в органах виконавчої та законодавчої влади;
 • участь в заходах місцевих органах виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, спрямованих на розвиток туристичної сфери;
 • сприяння діяльності по забезпеченню конкурентоспроможності туристичної галузі у регіональному секторі економіки шляхом організації навчальних семінарів, проведення спеціалізованих та тематичних конференцій.
 • сприяння в забезпеченні просування туристичного продукту серед широких верств населення, на внутрішньому та зовнішньому ринках;
 • сприяння спрямуванню уваги широких верств населення на доцільність спланованого та організованого відпочинку, зміні пріоритетів щодо використання вільного часу, популяризації туристичних послуг як найбільш прийнятного та корисного виду дозвілля;
 • сприяння діяльності туристично-інформаційних центрів в регіоні;
 • участь у дослідженнях (моніторингу) із соціальних питань та зайнятості населення з метою підвищення його участі у розвитку культурної та туристично-рекреаційній сферах;
 • участь у дослідженнях динаміки сегменту ринку туристичних послуг в секторі економіки регіону з метою розроблення заходів щодо його збільшення;
 • розроблення та впровадження комплексу заходів, спрямованих на збільшення обсягу надання туристичних послуг населенню, впровадження нових видів туризму в регіонах Луганської області;
 • забезпечення надання інформаційно-консультативної та юридичної підтримки членам Громадської організації «ТАЛУ», в порядку передбаченому законодавством;
 • сприяння захисту законних інтересів членів Громадської організації «ТАЛУ» при укладенні договорів, вчиненні правочинів;
 • участь у розробленні проектів щодо внесення змін до нормативно-правових актів з метою вдосконалення законодавства України, що регулює взаємовідносини в туристично-курортній сфері та внесення на розгляд органів законодавчої влади;
 • розроблення рекомендацій та методик, що регулюють взаємовідносини в сфері туризму;
 • сприяння підвищенню якості туристичного продукту, а саме: розробка та реалізація програм, спрямованих на покращення якості туристичних послуг, що надаються населенню;
 • співробітництво та взаємодія із навчальними закладами з метою сприяння вдосконалення системи навчання та підготовки спеціалістів туристичної галузі, розроблення методик та рекомендацій, виходячи з практичного досвіду та потреб;
 • вивчення, узагальнення та популяризація позитивного досвіду у туристично- рекреаційній сфері регіонів Луганської області;
 • сприяння розвитку різних видів туризму, в тому числі внутрішнього туризму, облаштуванню нових туристичних об’єктів, розробці нових туристичних маршрутів;
 • сприяння підвищенню безпеки туристичних послуг;
 • здійснення інформаційно-видавничої діяльності, в порядку передбаченому законодавством.
 • сприяння підготовці та випуску інформаційних матеріалів про місцевий туристичний продукт;
 • систематичне інформування громадськості про зміни, що відбуваються в законодавстві, яке регулює взаємовідносини в сфері туризму;